Épületenergetikai elemzések az épülethatároló szerkezet környezet okozta változásai alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A nedvesség hosszú időn át, többnyire az esős napokon és az utána következő időszakokban fejti ki a hatását, amit egy épületnél a fajlagos hőveszteség-tényezőben, a hőtároló képességben vagy energiafelhasználásban lehetne kimutatni. Az épületre a szél is hatással van, az év során folyamatosan hűtő-fűtő hatást fejt ki rá. Dolgozatomban a felsorolt jelenségek természetét és különböző hatásait vizsgáltam meg. Az építőanyagok vizsgálata több okból is fontos. Egyrészről a régebbi, akár 20-30 éves irodalmakban szereplő adatok elavultnak tekinthetők, másrészről az MSZ-140-2 szabványt, melyet épületek hőtechnikai méretezésénél használtak tervezők, és összefoglalta az összes (akkori) hőszigetelő és építőanyag hőtechnikai és épületfizikai paramétereit, 2012-ben visszavonták. A technológiai fejlődésnek köszönhetően az anyagok gyártástechnológiája kiszélesedett, illetve új anyagok kerültek piacra. Feladatom volt a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki tanszéken eddig végzett méréseket, kutatásokat tovább fejlesszem, kiterjesszem új anyagokra és a mérési eredményeimet számítások és számítógépes szimulációk bemeneti paramétereként használjam fel.


Moisture affects buildings over a long period of time, mostly on rainy and over the following days, the effects can be shown on the heat storage and the energy consumption. The wind also has a constant heating or cooling effect on the buildings. In my dissertation, I studied the mentioned phenomena. The investigation of building materials is important for several reasons. On the one hand, the 20-30-year-old literatures are outdated. On the other hand, the standard MSZ-140-2 which engineers used in thermal performance design, and summed up every building material and building physics parameters, was withdrawn in 2012. Thanks to the technological development, insulation production became widespread and new materials were introduced. My work was to develop the University of Debrecen Faculty of Engineering Department of Building Services and Building Engineering measurements and researches and to measure new materials which will serve as input parameters in computer simulations.

Leírás
Kulcsszavak
építőanyag, nedvesség, hővezetés, building material, moisture, thermal conductivity, Földtudományok, Természettudományok
Forrás