Kórházi működés vizsgálata statisztikai adatelemzés alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A számos jogszabályi adatgyűjtés segítségével lehetőség adódik arra, hogy az egészségügyi intézmények által kezelt adatokat a forrásrendszerekből kinyerhessük és azokat statisztikai céllal felhasználhassuk. A felhasználás egyik célja lehet, hogy az adatokból népegészségügyi elemzéseket készítsünk és a statisztika segítségével különféle kimutatásokat végezzünk például az ország dohányzási szokását illetően. Az adatok felhasználásnak másik célja lehet, hogy gazdasági és minőségirányítási célból gyűjtjük őket, melynek segítségével adott intézményről illetve térségről fogunk képet kapni. Dolgozatomban az utóbbival foglalkozom. Az összegyűjtött adatokat egy közös rendszerbe téve és megfelelő előre jól meghatározott mutatók segítségével egymással össze lehet hasonlítani és elemezni. Ennek révén az egészségügy felső vezetése az intézmények napi működéséről komplexebb és átfogóbb képet kaphat. A szakdolgozatomban első körben áttekintem Magyarország egészségügyi helyzetét Európai viszonylatban. Említést teszek az elmúlt évek finanszírozási technikáiról és változásairól, kiemelve a HBCs rendszer bevezetését, a 2004-ben megjelenő TVK rendszert és annak különféle változatait, az adósságállomány megjelenését és fokozódását a 2010-es évek elejétől (az adósságállomány évről évre gyarapszik, konszolidációval próbálják enyhíteni). A dolgozatban bemutatom továbbá a kórházak államosítását és kitérek a fenntartó (ÁEEK) szerepére is, milyen adatok gyűjt(het) jogszabályi alapon és melyik az a rendszer melynek segítségével az intézményektől összegyűjtött adatok rendszerezhetők és megjelenítők. Az adatok, módszerek részben mutatom be és elemzem azokat az adatköröket, melyekkel későbbi részekben foglalkozni fogok. Az eredmények részben az előbbi fejezetben bemutatott és elemzett adatkörökön keresztül adok néhány példát arra, hogy melyek azok a mutatószámok, melyek egy intézményi adatgyűjtés során kinyerhetők az intézmény rendszereiből és ezek miként szemléltetik egy intézmény aktuális állapotát (pl.: gazdasági vagy HR területen). A jövőbeni tervek között említést teszek a már jelenleg is futó rendszer pontosítására és tovább fejlesztésére olyan tekintetben, hogy milyen más egyéb adatforrásokat lehetne bevonni a rendszerbe és ezzel további kimutatásokat készíteni.

Leírás
Kulcsszavak
HR rendszer, Kataszter, Minőségügy, Kórházi adósság, TVK, ÁEEK, Gazdasági rendszer
Forrás