Az élő környezettől való távolodás a digitális forradalom korában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjaink aktuális témája a digitális kor eszközeinek túlzott használata. A műszaki fejlődés nagyszerű lehetőségeket biztosít az emberiség számára, noha egyre több aggályos vélemény is megfogalmazódik a legújabb technikai berendezések megjelenésével és alkalmazásaival kapcsolatban. Az online világban szocializálódó felnövekvő nemzedék elfordul a hagyományos életmóddal járó értékalkotó kétkezi tevékenységektől. Ugyanakkor reményt tápláló, hogy adottak társadalmi és egyházi kezdeményezések, melyek akár az iskolai nevelő munkába integrálva, vagy azon kívül hordoznak elegendő potenciált a fiatalok élő környezettől való idegenkedését eredményező probléma kezelésére.

Leírás
Kulcsszavak
élő környezet, digitális kor
Forrás