Hallgatói dolgozatok (TAN-TTK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A DE Természettudományi és Technológiai Kar Tanácsának 2009. november 25.-i határozata alapján a jövőben elektronikus formában is elhelyezésre kerülnek a szakdolgozatok a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett egyetemi archívumban, a DEAba. A szakdolgozatok az archívumból kizárólag a Debreceni Egyetem IP-címeiről hozzáférhetőek, azokat nem lehet kinyomtatni, és azokból szövegrészeket nem lehet kiemelni.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 84)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az exponenciális és logaritmikus egyenletek bevezetése és tárgyalása feladatokon keresztül
  Kovács, Katalin; Szabó, Balázs Attiláné; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézet
  Szakdolgozatom célja, hogy átfogó képet alkossak a félév alatt végzett munkámról. A dolgozatomat az összefüggő tanítási gyakorlat színterének bemutatásával kezdem. Ezt követően a saját tanítási folyamatomat kívánom reflektálni, ahol a hatványozás, az exponenciális függvények és a logaritmus kerül tárgyalásra. Végezetül összegzem, milyen tapasztalatokkal lettem gazdagabb, melyekre a későbbi munkám során támaszkodhatok.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az angol GCSE és a magyar nyelvű érettségi matematika feladatsorainak gyakorlati összehasonlítása
  Bakó, Anett Mária; Szabó, István György; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Matematikai Intézet
  Tanári szakdolgozatomban a hazai matematika érettségi vizsgát és az angol oktatási rendszer érettséginek megfelelő matematika vizsgáját hasonlítom össze. A gyakorlati összehasonlítás célja annak vizsgálata, hogy a magyar tanulók más oktatási rendszer középiskolai tanulmányait lezáró vizsgáján hogyan képesek teljesíteni. Azt szeretném megtudni, milyen tényezők befolyásolhatják a tanulók teljesítményét, ha két olyan feladatlapot írnak meg, amelyek matematikai tartalma, és nehézségi foka lényegesen nem tér el. Mivel a két oktatási rendszer vizsgája némileg különbözik, ezért a 2017-es feladatok közül olyan feladatlapot állítottam össze, amely 45-45 perc alatt megoldható. A két feladatlapot párhuzamba állítva vizsgáltam a tanulók teljesítményét különböző szempontok alapján, figyelembe véve saját véleményüket is. Ennek eredményeképpen elmondható, hogy a feladatok szövege, leírása jelentősen befolyásolja a tanulók teljesítményét, amire tanárként érdemes odafigyelni.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A földrajzoktatás változása a rendszerváltás után a gimnáziumokban és szakgimnáziumokban
  Jenei, Ilona Edina; Teperics, Károly; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  Dolgozatomban a földrajzoktatást szerettem volna bemutatni történelmi áttekintéssel. Évszázadok során megfigyelhetjük, hogyan nőtte ki az asztronómiából és a geometria segédtárgyából önálló tantárggyá magát. Köszönhetően a fokozatos oktatási szemléletmód váltásnak és a külföldi befolyások hatásának, hogyan kerültek bevezetésre a tankönyvek és egyéb eszközök a tanításba. Az iskolarendszer megreformálása és a kerettantervek hogyan járultak hozzá a szemléletmód váltáshoz. A szaktanári képzést hogyan tudták az oktatáshoz kapcsolódóan bevezetni. Sokat segítettek az évek során olyan fontos rendeletek, mint a Ratio Educationis bevezetése vagy a központi tantervek megalkotása. A rendszerváltás nagy lehetőséget hozott a földrajz tárgynak, a viszont órakeret visszavetette fejlődését. A NAT folyamatos változtatása és a 2016-ban bevezetett komplex természettudományi tárgy is nagy nehézséget jelent a tárgy fenntartásának.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A középiskolai földrajzoktatás során felmerülő nehézségek
  Kovács, Péter; Röfler, János; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Földtudományi Intézet
  Szakdolgozatomban szakmódszertani ismereteimre, illetve gyakorlati tapasztalataimra alapozva bemutatom a középiskolai földrajzoktatás során felmerülő jelentősebb problémákat. Ennek során kitérek a tanulók földrajz tantárgyhoz való viszonyára, bemutatom a tanórán, illetve fakultáción felmerülő főbb nehézségeket, majd azon problémákat, melyek alapvetően függetlenek a tanári munkától. A dolgozatomhoz kérdőívet készítettem, annak érdekében, hogy felmérjem, hogyan viszonyulnak a tanulók a földrajz tantárgyhoz, mi motiválja őket a tárgy tanulása során és milyen eszközöket használnak ehhez. A kérdőívre érkező válaszok és saját tapasztalataim alapján megfogalmazom, hogy véleményem szerint mit tehet egy oktató a nehézségek csökkentése, illetve a földrajz tantárgy népszerűségének, presztízsének növelése érdekében.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Tanulók tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs teszttel
  Bodnár, Eszter; Dr. Tóth, Zoltán; DE--Természettudományi és Technológiai Kar--Kémiai Intézet
  Szakdolgozatomban Magyarországon és Kárpátalján tanulók tudásszerkezetét vizsgáltam szóasszociációs teszttel. Öt hívófogalmat választottam a kémiai részecskék témaköréből. A felmérésben 124 diák vett részt, két magyarországi iskola 1-1 osztálya és egy kárpáltjai gimnázium két évfolyama. A felmérés célja, hogy összehasonlítsam a különböző szocializációs környezetben tanuló diákok eredményeit, és emellett az évfolyamok összehasonlításával a fogalmi struktúra fejlődését is vizsgáljam. A fogalmi hálók ábrázolásához kiszámoltam a Garskof és Houston féle kapcsolati együtthatókat, és az asszociált fogalmak relatív gyakoriságát. Eredmény, hogy a Kárpátalján tanuló diákok fogalmi kapcsolatai gyengébbek és, az asszociált fogalmakat is figyelembe véve, minőségileg is elmaradnak a magyarországi diákokétól. A 7. osztályt a 9.-kel és a 8. osztályt a 10.-kel összehasonlítva látható a fogalmi struktúrákban a minőségi és mennyiségi változás.