1-C szubsztituált galaktál származékok Ferrier átrendeződési reakcióinak a vizsgálata

Dátum
Szerzők
Antal, Dávid
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az anomer szénatomon elektronszívó szubsztituenst (CN, COOCH3, CONH2) tartalmazó, úgynevezett 1-C szubsztituált galaktál származékok szintézise és tanulmányozása Ferrier átrendeződési reakcióival, ahol alkoholokat, mint O-nukleofilek alkalmaztunk. Különböző Lewis-savak adtunk a reakciókhoz, és vizsgáltuk az eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
Ferrier átrendeződés, glikál, Ferrier, Lewis-sav
Forrás