A Járási Hivatalok feladatrendszerének áttekintése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a járási hivatalok feladatrendszerét és az állategészségügyi feladatok változásait négy nagyobb szerkezeti egységben tárgyalja. Az elsőben a területi államigazgatás változásait mutatom be a rendszerváltás éveitől 2010-ig, ami fordulópontnak tekinthető a reformfolyamatban az akkor meginduló átfogó átalakítás okán. A második szerkezeti egység ezt az átfogó reformot, a 2010 után a közigazgatás minden szintjére érvényes átalakítások területi államigazgatásra vonatkozó egységeit mutatja be. Ezen belül különös figyelmet fordít a dolgozat bővebb témáját jelentő járási hivatalok kialakításának. A járási hivatalok kialakításával a területi államigazgatás reformja korántsem ment végbe, ezért a harmadik szerkezeti egység azokat a további, későbbi években végbemenő változásokat összegzi, amelyek a járási hivatalok szervezetét, feladatait, tevékenységét valamilyen módon – közvetlenül, avagy közvetetten – érintették, egészen napjainkig, utalva a reform „maradékaira”, azokra a területekre és kérdésekre, amelyek mostanáig megoldásra, átalakításra várnak. Az utolsó, negyedik nagyobb szerkezeti egység az állategészségügyi feladatok változásait, mint a dolgozat szűkebb témáját mutatja be, ennek keretében elsőként kitérve a terület jogszabályi hátterére, majd a szervezetrendszer egyes kérdéseire, végül a terület aktuális kérdéseire. A dolgozat összegzéssel, a tapasztalatok levonásával és ajánlások megfogalmazásával zárul.

Leírás
Kulcsszavak
járási hivatal, állategészségügy
Forrás