A LAW SCHOOL IN THE 18TH CENTURY IN PEST AND ITS TEACHER, PAULUS LUCAS PERGHOLD

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Absztrakt
Leírás
In the second half of the 18th century, a special educational institution functioned in the city of Pest: the city managed a law vocational school for 15 years, where the professor who was applied by the city mainly taught Roman law and canon law. The study describes the history of the school with special attention to the life, teaching and scientific activity of the only professor of the school, Paulus Lucas Perghold of Carinthian origin.
A 18. század második felében Pest városában egy sajátos oktatási intézmény működött: a város egy jogi szakiskolát működtett 15 éven át, ahol elsorban római jogot és kánonjogot oktatott a város alkalmazásában álló professzor. A tanulmány az iskola történetét dolgozza fel külön figyelmet fordítva az intézmény egyetlen professzorának, a karintiai származású Paulus Lucas Pergholdnak életére, oktatási tevékenységére és tudományos munkásságára.
Kulcsszavak
teaching law natural law disputationes enlightened absolutism, Jogoktatás természetjog disputációk felvilágosult abszolutizmus
Forrás
Gyűjtemények