Az Európai Unió külkapcsolatai

Dátum
2009-11-23T15:50:41Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban az Európai Unió külkapcsolatairól írok. A külkapcsolatok kialakulása egybevág magának az Európai Uniónak a kialakulásával, így az EU történelmébe is bepillantást nyerünk. Az utolsó fejezetemben kitértem a Kínával való kereskedelmi kapcsolatára, amelyet fontosnak tartottam, hiszen Kína évről évre nagyobb szerepet tölt be az Unió életében.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió
Forrás