A túlélés krónikása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban Konrád György A cinkos című regényének kívánom bemutatni a történelmi referenciáit. A regény által a 20. századról adott szociológiai, történelmi, és társadalmi leírások, anekdoták alapján rekonstruálom a kort. Kitérek Konrád írói világának illetve a regény mondanivalójának elemzésére: a szereplők sokszínűségére, jellemrajzukra és az emberi létezéssel, bűnökkel kapcsolatos konrádi felfogás mibenlétére.

Leírás
Kulcsszavak
Konrád György, A cinkos, kádár-kor, XX. század, történeti olvasat, kontextuális értelmezés, műelemzés, valóság és fikció, kritika, lélektan, jellemrajz
Forrás