Hallgatói dolgozatok (Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

A Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet hallgatói dolgozatainak gyűjteménye.

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 331)
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A női lélek útja a magyar népmesék világában
  Biró, Kincső; Bényei , Péter; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban a magyar népmesék univerzális eleimeit vizsgálom a női lélek fejlődésének szempontjából. Összegyűjtöttem a női archetípusokat a négy pszichés funkció szerint, a hét görög istennő alakja alapján, illetve Caroline Myss nyomán is számos archetípust tanulmányoztam. Megfigyeltem, hogyan nyilvánulnak meg ezek a klasszikus női archetípusok a magyar népmesék világában. Az archetípusok bemutatása után a női beavatás útját szemléltettem a magyar népmesékben, példákon keresztül. Hat lépésben mutattam be a női lélek útját. Az első lépés során a hősnő megtanulja elfogadni önmagát, a második lépésben megküzd az örökölt sérelmekkel, a harmadik lépésben megismeri a szexualitás világát. A negyedik lépés során a hősnő társsá válik, majd az ötödik lépésben megismeri az anyasággal járó felelősséget, az utolsó lépésben pedig felfedezi a női őserőt.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  A nyugalom megzavarására alkalmas (kép)sorok
  Gábor, Zsuzsa Rebeka; Bényei, Péter; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatomban Bartis Attila A nyugalom című regényének elemzésére vállalkozom. A könyv narratopoétikai stratégájának bemutatását követően a családdinamikai aspektusokat helyezem középpontba, hiszen a Bartis-szöveg fókuszában a Weér-család áll. A szereplők mindegyike komplex lélektani karakter, így irodalompszichológiai nézőpontból is elemzem viszonyrendszerüket. Ezt követően a szövegkorpusz egészét átszövő motívumhálóval foglalkozok, ami a linearitás és kauzalitás felbomlása, valamint a narrátor emlékezés-elbeszélése miatt kulcsfontosságú. Végezetül kitérek Alföldi Róbert Nyugalom című nagyjátékfilmének és A nyugalomnak az összevetésére, pontosabban arra, miért bizonyult problémásnak az adaptáció. Ez utóbbi által rávilágíthatunk, milyen nehézségeket okozhat az én-elbeszélés vizuális megjelenítése, a lélektani reprezentáció folyamatának átültetése az eredetitől eltérő mediális világba.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Utcaművészet és oktatás
  Béni, Brigitta Anett; Bódi, Katalin; DE--Bölcsészettudományi Kar
  A dolgozat két fő egységet tartalmaz. Az első egy ismertetés, amelyben többek között arra törekedtem, hogy az utcaművészet különböző műfajainak bemutassam a fő sajátosságait. Ezekre a sajátosságokta támaszkodva kezdtem el felépíteni a dolgozat másik nagy egységét, amelyben példákat gyűjtöttem arra, hogyan lehet az oktatásban helye az utcaművészetnek. Az egyes fejezetekben többféle intézménytípus és tantárgy említésre kerül, de a fókusz az irodalom órákra koncentrálódik, ezen belöl is gimnáziumi oktatásra. Konkrét témaköröket választottam, amelyekhez street art alkotásokat társítottam egy elemzés keretében, miszerint a képek hogyan kapcsolódnak a törzsanyaghoz, hogyan emelném be azokat eltérő oktatási körülmények között gyakorlatban a tanítás-tanulás folyamatába, illetve miért pont az adott módszert alkalmaznám adott körülmények között. Hipotézisem, hogy a street art alkotások hatékony kiegészítései lehetnek a különböző iskolai keretek között zajló tanóráknak, amely által a digitális bennszülöttek figyelme könnyebben megragadhatóvá és fenntarthatóbbá válik.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  Az ember tragédiájának biblikus vonásai
  Spiczmüller, Lídia; Bényei, Péter; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Szakdolgozatom témájának Madách Imre: Az ember tragédiája című munkáját választottam, mely szoros összefüggésbe hozható a Bibliával. Szeretnék rámutatni Madách műve és a Biblia meghatározó történeteinek, alakjainak, motívumainak a hasonlóságaira és különbségeire.
 • Tétel
  Korlátozottan hozzáférhető
  "Magas hegyén im az olay fáknak"
  Nagy, Dávid Krisztián; Fazakas, Gergely Tamás; DE--Bölcsészettudományi Kar
  Dolgozatom a kora újkori gyülekezeti énekek komplex elemzésével foglalkozik. Egy 17. századi szöveg szöveghagyományának feltárása mellett a szakirodalomban alkalmazott elemzési módszerek szintézését kívántam megalkotni, ezért neveztem komplex elemzésnek. Az elemzés kiterjedt a szöveg retorikai, poétikai szempontjaira, valamint az úzus (használat) elvű elemzése. Mindemellett alkalmaztam a textológia szakirodalom korábbi eredményeit is.