A "Sötét Hármas" vizsgálata bűnelkövetők körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban, a "Sötét Hármas" konstruktumába tartozó szubklinikai nárcizmust, szubklinikai pszichopátiát és machiavellizmust vizsgálom bűnelkövetők körében. Vizsgálataimat, az SD3, a HEXACO-60 és a Szülői Bánásmód kérdőívek segítségével végeztem. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy az említett személyiségjegyek milyen mértékben figyelhetők meg olyan személyek esetében, akiket a büntetés-végrehajtás által szabadságvesztésre ítéltek. Kitértem arra a kérdésre is, hogy a "Sötét Hármas" tagjai milyen összefüggésbe hozhatók más személyiség jellemzőkkel. Továbbá, megvizsgáltam azt is, hogy a triád tagjainak kialakulásában milyen szerepet játszanak a korai szülői bánásmód jellemzői. Végül pedig azt figyeltem meg, hogy a "Sötét Hármasra" jellemző tulajdonságok hogyan alakulnak a büntetés-végrehajtásban eltöltött szabadság vesztés idejének, valamint az elkövetett bűncselekmény erőszakos voltának függvényében.

Leírás
Kulcsszavak
Sötét Hármas, Pszichopátia, Nárcizmus, Machiavellizmus, Bűnelkövetés
Forrás