A kockázati tőke helyzete a magyar tőkepiacon

Dátum
2011-11-09T08:46:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy bemutassam a magyarországi kockázatitőke-iparág jellegzetességeit, ismertessem a hazai kockázatitőke-befektetések jelentőségét, kiemelve a válság és a 2010-ben induló JEREMIE-program ágazatra gyakorolt hatását. Ennek megfelelően a dolgozat három nagyobb fejezetre bontható. Az első rész a kockázati tőke témakörének elméleti ismertetését tartalmazza. A második fejezetben az iparág hazai fejlődésének szakaszait vizsgálom, kiemelve az MKME és az állam tevékenységének jelentőségét az ágazat megteremtésében és pár szóval jellemzem a 2010 nyarán indult JEREMIE-programot, amely nagyban megváltoztatta az iparág eddigi "természetét". Az utolsó részben a hazai kockázatitőke-iparág utóbbi éveinek jellegzetességeit vizsgálom három kérdéskört elemezve: a gyűjtött tőke volumenét, a befektetett tőke értékét és funkcióját, valamint a kiszállások technikáját.

Leírás
Kulcsszavak
kockázati tőke, Magyarország
Forrás