Az óvodai környezet szerepe az óvodáskorú gyermekek mozgás szokásainak kialakításában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat témája a gyermekek mozgás szokásainak kialakítása, amelynek elengedhetetlen része az óvodai környezet szerepének fontossága. Az óvodai élet szerves részeként tekinti a gyermekek számára megfelelő mennyiségű és milyenségű mozgást, mely kialakításához elengedhetetlen az óvodai környezet és az óvodapedagógus szerepe. Az óvodás korú gyermekek esetében az óvodai nevelés mellett a család az első számú színtere a nevelésnek. Meghatározó számukra a szülői és családi minta, hiszen a gyermekek azokban a szokásokban nevelkednek, amelyekkel a szülők/törvényes képviselők rendelkeznek. A szakdolgozatom témaválasztását indokolja az a tény, illetve lehetőség, hogy a gyermekek az óvodai nevelés során fejleszthetők legjobban mozgásukban. Ennek megvalósulásában meghatározó szerepe van az óvodának és az óvodapedagógusnak, illetve a gyermeket körülvevő környezetnek.

Leírás
Kulcsszavak
mozgás, óvodai nevelés, családi nevelés
Forrás