Helyi önkormányzatok társulásai, társulások típusai és fajtái

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a helyi önkormányzatok társulásairól, a társulásoknak a típusairól és fajtáiról szól. Dolgozatommal igyekeztem szemléltetni a társulásoknak a szabályait, általános rendelkezéseit, a társulások különböző formáit.

Leírás
Kulcsszavak
Társulás, önkormányzat,
Forrás