A diplomás nők helyzete a STEM területeken

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunk célja az volt, hogy betekintést nyújtsunk a STEM (műszaki, természettudományos, informatikai) területeken dolgozó diplomás nők pályaválasztási, felsőoktatási, munkaerő-piaci jellemzőibe, azaz, hogy milyen sikeresen integrálódtak a munkakörnyezetükbe, s milyen nehézségeket tapasztaltak ezeken a területeken. Jelen munkánkban rámutatottunk arra is, hogy a nők hogyan érzékelik a munka-magánélet területén jelentkező egyensúlyi kihívásokat. A szakdolgozat két fő részből épül fel: szakirodalmi és empirikus elemzés. A szakirodalmi áttekintés során a nők (általános) munkaerő-piaci helyzetét vesszük górcső alá, majd a STEM területeken való elhelyezkedésüket vizsgáljuk. Az interjús adatfelvételen alapuló kutatást hét résztvevő bevonásával végeztük el, akik műszaki, természettudományos vagy informatikai területen dolgoznak. Kutatásunk során arra a főbb következtetésekre jutottunk, hogy annak ellenére, hogy látunk bizonyos erőfeszítéseket és kezdeményezéseket, valamint az egyes STEM területeken növekvő tendenciát mutat a nők jelenléte, még nem értük el a nemek közötti teljes munkaerő-piaci egyenlőséget. Továbbá eredményeink felhívják a figyelmet arra is, hogy a gyermekvállalás szakmai karriertörést okozhat a nők életútjában. Kiemelten fontos, hogy a nők számára megkönnyítsük a munka-magánélet egyensúlyának fenntartását, valamint a gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalók számára biztosítsuk a hatékony állami, munkahelyi és környezeti szintű támogatást a munkakörnyezetbe való visszailleszkedés megkönnyítése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
STEM, Munkaerőpiac, Nők, Magánélet
Forrás