AZ EVONIK AGROFERM ZRT KÖRNYEZET IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A KÖRNYEZETI HATÓTÉNYEZŐK VIZSGÁLATÁNAK SZEMPONTJÁBÓL

Dátum
2011-11-22T08:36:21Z
Szerzők
Ábrányi, Nóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban az ipari szektor legtöbb vállalata olyan gazdasági növekedés elérését tűzi ki célul, amely nincs káros hatással a környezetünkre. Igyekeznek az elérhető legjobb technológia alkalmazásával, a munkatársaik folyamatos továbbképzésével és a környezeti hatótényezők rendszeres ellenőrzésével megfelelni a jogszabályi előírásoknak és integrált irányítási rendszer szerint működtetni vállalkozásukat. Az Evonik Agroferm Zrt. fermentációs technológiával állít elő L- Treonin aminosavat, melyet az állati takarmányozásban használnak fel. A fermentálás fogalom körébe aerob és anaerob folyamatok is beletartoznak, ezek enzimek vagy mikroorganizmusok által okozott átalakítási folyamatok. Különböző paraméterek koncentrációját ellenőriztem pl.: pH, KOI, ammónia, nitrát, nitrit, foszfát. A bemérések és vizsgálatok elvégzése után a kapott eredményeket dokumentáltam. A dolgozatomban havi átlag adatokat ismertettem, vizsgáltam ezek hatótényezőkre gyakorolt hatását. Az irányítási rendszer vizsgálata után javaslatot tettem a közúti szállítás fejlesztésére, ajánlom a szállítók szigorúbb ellenőrzését és a vasúti szállítás előtérbe helyezését azokban az esetekben ahol ez kivitelezhető. Tanulmányozva az Evonik Agroferm Zrt. környezettudatos irányítási rendszerét megállapítható, hogy a cég nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Termelésük során érintett minden hatótényezőt folyamatosan ellenőriznek, a kedvezőtlen változásokra azonnal reagálnak.
Leírás
Kulcsszavak
környezetiányítási rendszer, MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási szabvány, hatótényezők, SWOT analízis
Forrás