AZ EVONIK AGROFERM ZRT KÖRNYEZET IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A KÖRNYEZETI HATÓTÉNYEZŐK VIZSGÁLATÁNAK SZEMPONTJÁBÓL

Dátum
2011-11-22T08:36:21Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Napjainkban az ipari szektor legtöbb vállalata olyan gazdasági növekedés elérését tűzi ki célul, amely nincs káros hatással a környezetünkre. Igyekeznek az elérhető legjobb technológia alkalmazásával, a munkatársaik folyamatos továbbképzésével és a környezeti hatótényezők rendszeres ellenőrzésével megfelelni a jogszabályi előírásoknak és integrált irányítási rendszer szerint működtetni vállalkozásukat. Az Evonik Agroferm Zrt. fermentációs technológiával állít elő L- Treonin aminosavat, melyet az állati takarmányozásban használnak fel. A fermentálás fogalom körébe aerob és anaerob folyamatok is beletartoznak, ezek enzimek vagy mikroorganizmusok által okozott átalakítási folyamatok. Különböző paraméterek koncentrációját ellenőriztem pl.: pH, KOI, ammónia, nitrát, nitrit, foszfát. A bemérések és vizsgálatok elvégzése után a kapott eredményeket dokumentáltam. A dolgozatomban havi átlag adatokat ismertettem, vizsgáltam ezek hatótényezőkre gyakorolt hatását. Az irányítási rendszer vizsgálata után javaslatot tettem a közúti szállítás fejlesztésére, ajánlom a szállítók szigorúbb ellenőrzését és a vasúti szállítás előtérbe helyezését azokban az esetekben ahol ez kivitelezhető. Tanulmányozva az Evonik Agroferm Zrt. környezettudatos irányítási rendszerét megállapítható, hogy a cég nagy figyelmet fordít a környezetvédelemre. Termelésük során érintett minden hatótényezőt folyamatosan ellenőriznek, a kedvezőtlen változásokra azonnal reagálnak.

Leírás
Kulcsszavak
környezetiányítási rendszer, MSZ EN ISO 14001:2005 környezetirányítási szabvány, hatótényezők, SWOT analízis
Forrás