A krónikus gyulladások kialakulása és a nem megfelelő efferocitózis közötti kapcsolat vizsgálata két egérmodellben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Apoptotikus mechanizmusok eredményeképpen naponta több milliárd sejt hal el az emberi szervezetben. Ezen elhalt sejtek eltakarítása kulcsfontosságú a szöveti homeosztázis fenntartásában, nem megfelelő működése viszont több patológiás folyamattal, krónikus gyulladásos betegséggel hozható összefüggésbe (pl. autoimmunitás, 2-es típusú diabétesz és az elhízás). Az elmúlt évtizedekben az elhalt sejtek eltakarításáról kialakult látásmódunk nagyban kiszélesedett. Jelentős számú közlemény született, amely az efferocitózis összetett jelátviteli folyamatait tárta fel. Ennek ellenére számos eleme még mindig ismeretlen maradt. Disszertációmban az elhalt sejtek eltakarításának zavarát és a zavar patológiás következményeit vizsgáltam két knock out (TG2 hiányos, illetve RetSat hiányos) egértörzsben.


As a result of apoptotic mechanisms, billions of cells die in the human body every day. Clearance of these dead cells is key to maintaining tissue homeostasis, but its inadequate function may be associated with several pathological processes, chronic inflammatory disease (e.g., autoimmunity, type 2 diabetes, and obesity). In recent decades, our vision of clearing dead cells has widened greatly. A significant number of paper have been published that have revealed complex signaling processes in efferocytosis. Nevertheless, many of its elements remained unknown. In my dissertation, I studyed the defect of dead cell clearance and the pathological consequences in two knock out (TG2 deficient and RetSat deficient) mouse strains.

Leírás
Kulcsszavak
apoptózis, efferocitózis, fagocitózis, lizoszomális exocitózis, MFGE-8, obezitás, apoptosis, efferocytosis, phagocytosis, TG2, obesity, SLE, LXR
Forrás