A készpénzmentes társadalom és az illegális gazdasági tevékenységek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Folyamatosan gyorsuló világunkban a készpénzhasználat jelentősége a technológiai fejlődésnek köszönhetően csökkent és a COVID-19 járvány következtében szinte teljesen visszaszorult. A fentiekre tekintettel dolgozatomban a készpénzmentesség lehetőségeivel és a gazdasági bűnözésre, rejtett gazdaságra gyakorolt hatásaival foglalkozom. A készpénzmentességhez vezető folyamaton és annak hatásain kívül megvizsgálom a feketegazdaságot és a gazdasági bűnözést, azok ösztönzőit, negatív és pozitív hatásait. A dolgozat fő részként arra a kérdésre keresem a választ, hogy a készpénz megszűnése hogyan hatna a teljes gazdaságra, különös tekintettel a feketegazdaságra. A kutatás során abból a megállapításból indulok ki, hogy a készpénzt felváltó digitális alternatívák nagyobb mértékű dokumentálást, ellenőrizhetőséget vonnak maguk után, így az állami ellenőrző képesség is jelentősen megnő. Ezen ellenőrző képesség hatásainak (GDP, GDP arányos feketegazdaság, fogyasztás, munkabérek, munkamennyiség, állami bevételek, stb) vizsgálata végett felállítok egy modellt és részletezen annak eredményeit. A gazdasági bűnözés és a készpénz közötti kapcsolat feltárása, a készpénz esetleges megszűnésének a szervezett gazdasági bűnözésre gyakorolt hatásinak vizsgálata végett ismertetem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatóság igazgatóhelyettesével készített mélyinterjú eredményét és az abból levonható következtetéseket. Összegzem, a készpénzmentesség esetleges jövőképét, a feketegazdaságra és szervezett gazdasági bűncselekményekre vonatkozó várható hatásait.

Leírás
Kulcsszavak
készpénzmentes, bűnözés, feketegazdaság
Forrás