Késztermék belső anyagáramlás standardizálása a Tama Hungary Kft.-nél

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A vállalat késztermék raktára csupán a tavalyi évben 2018-ban épült fel, és első éve nyújtja raktári szolgáltatásait, ami komoly kihívást jelent a cégnek. Ezért a szervezet által rám bízott feladat a raktári folyamatok standardizálása. Munkám során megismertem alaposabban a raktározási munkafolyamatokat és azt, hogy milyen nehézségekkel kell, hogy megküzdjön egy szezonális termékeket gyártó cég, raktározási tevékenységeit illetően. Dolgozatom célja, egy olyan standard kialakítása, mely láthatóvá teszi a vesztességeket, ugyanakkor stabil alapot biztosít a raktári folyamatok további folyamatos fejlesztéséhez. Véleményem szerint a kutatásom célja igen hasznos, mivel a cég vezetősége és a raktár dolgozói szerint a raktárépület gyors rendelkezésre bocsátása és az azóta időszűkében szenvedő raktár miatt, szükség van a folyamatok standardizálására és optimalizálására. Úgy gondolom, hogy a folyamatok átszervezése és standardizálása pozitív hatással lesz a raktári kiszolgálás hatékonyságára. Dolgozatom első fejezetében egy rövid szakirodalmi áttekintést olvashatunk, melyben a raktár szerepe és funkciói kerülnek bemutatásra, majd a lean szemlélet az alapelvekkel és a lean eszközökkel folytatódik. Az anyag és módszer részben a vállalat bemutatására térek ki, ahol röviden bemutatom a Tama cégcsoporton belül tevékenykedő Tama Hungary Kft vállalat rövid történetét, tevékenységét és fejlődését. A cég bemutatása után bemutatásra kerül egy road map szemléltetésével a vállalat lean átalakulási stratégiája melyet a Tama Hungary szerződéses partnere PS Management Solution Kft vezetésével zajlik. Azt követően bemutatásra kerül a 2018-ban épült és átadott raktárépület, mely a diplomadolgozatom tárgyát képezi. A fejezet második részében ismertetem a tevékenységeim során használt módszereket, mint például MMO (multi moment observation) mérések, halszálka diagramelemzés, folyamatábra, valamint standardok készítése. Dolgozatom fő témája az eredmények és értékelésük fejezetbe kerül kifejtésre, majd a „következtetések és javaslatok” részben levonom a következtetéseket és javaslatokat teszek a további fejlesztésekkel kapcsolatban.

Leírás
Kulcsszavak
standardizáció, lean, raktár, logisztika
Forrás