DIFFERENTIAL SUPPLY MANAGEMENT IN TOURISM - HOTEL PRODUCTS FOR SENIORS

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
Differential hotel product strategies include segment-specific programs. The senior age group has always been important for hotels. They have the off-season demand, predictable and well-known needs, their satisfaction is easily accessible. The research is looking for the answer to the question of whether the hotels have the opportunity of acquire the senior segment and what are the special features of the products recommended for them. Parts related to the topic of tourism marketing literature have been reduced to the accommodation services in the secondary information processing section of this paper. This is followed by the identification of the segment's booking and residence habits. Primary analysis of supply will be by observation of collecting and comparing the hotels' offerings to senior guests.
A szállodai differenciáló termékstratégiák közé tartoznak a szegmensspecifikus kínálatot kialakító programok. A senior korosztály a szállodák számára mindig fontos volt. Szezonon kívül jelentenek keresletet, kiszámíthatóak, ismert igényekkel rendelkeznek, elégedettségük könnyen elérhető. A kutatás arra a kérdésre keres választ, hogy élnek-e a szállodák a senior szegmens megnyerési lehetőségével, valamint milyen sajátosságokat mutatnak a számukra kiajánlott termékek. A dolgozat szekunder információkat feldolgozó részében a turisztikai marketing szakirodalom témához kapcsolódó részei a szállásadásra kerültek leszűkítésre, ezt követi a szegmens jellemző foglalási és tartózkodási szokásainak beazonosítása. A kínálat primer elemzésére megfigyeléssel került sor, a szállodák senior vendégkörnek szánt ajánlatainak összegyűjtésével és összehasonlításával.
Kulcsszavak
hotel management, hotel product differentiation, segmentation by ages in hotels, product development in hotels, szállodamenedzsment, termékdifferenciálás, életkor szerinti szegmentáció, senior szegmens, termékfejlesztés
Forrás
Gyűjtemények