A myogenin gén 3’ UTR-ben lévő MspI polimorfizmusának vizsgálata hibrid sertésállományban

Dátum
2014-06-25T11:47:42Z
Szerzők
Juhász, Emőke
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a myogenin 3'UTR régiójában vizsgáltunk egy SNP-nek a hatását. Genotipizálást végeztünk majd a termelési paraméterek adatait összevetettük a kapott genotípusokkal. Ezt pedig statisztikailag elemeztük.
Leírás
Kulcsszavak
myogenin, SNP
Forrás