Az előzetes letartóztatás elméleti és gyakorlati kérdései

Dátum
2012-08-13T08:25:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatommal be szeretném mutatni a letartóztatás intézményét, kitérve annak elméleti és gyakorlati kérdéseire egyaránt. Elsősorban az előzetes letartóztatás történeti áttekintésére fektettem hangsúlyt, majd az alapelvek, feltételek, okok vizsgálatát végeztem. Elemeztem továbbá a foganatosítás szabályait, és a tartalmi kérdésköröket egyaránt (jogok, kötelezettségek, oktatás, szakképzés). Az értekezés további részében kitérek a fogvatartottakkal való bánásmód követelményeire, az ezzel kapcsolatos panaszok körére, a letartóztatás hatásaira, a helyettesítő intézményekre, jogorvoslatra és nem utolsó sorban a megszűnésre, megszüntetésre. A disszertáció befejezése előtt célom volt az érdekfeszítő tartalom növelése, melynek érdekében interjút készítettem egy általam ismert személlyel, aki átélte, hogy milyen is az, amikor valakit korlátoznak személyi szabadsághoz való jogában.

Leírás
Kulcsszavak
előzetes letartóztatás, interjú
Forrás