A gallicoop pulykafeldolgozó zrt. gazdálkodásának mutatószámokkal történő elemzése az éves beszámolók alapján

Dátum
2013-10-25T07:37:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. gazdálkodásának mutatószámokkal történő elemzése a 2007-2012-es éves beszámolók alapján. Dolgozatom célja megvizsgálni, hogy a húsipart érintő válság mennyiben érinti a baromfiipart, amit a baromfiipar egyik vezető vállalatán keresztül mutatok be. Dolgozatomban bemutatásra kerül a társaság, valamint a baromfiipar ágazata. Az elemzés részben vizsgálom a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét. A dolgozat végén összegzem a tanulságokat és néhány javaslatot teszek a társaság gazdálkodásának még sikeresebb működése érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
gallicoop, elemzés
Forrás