Az Y és a Z generáció rajzfilmfogyasztási szokásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Záródolgozatomban az Y és a Z generáció rajzfilmfogyasztási szokásait vizsgálom, valamint a két generáció közötti hasonlóságot, illetve különbséget vetem össze. A dolgozatomat négy fő részre tagoltam. Az első fejezetében kiindulópontként a mesét, mint műfajt, ennek eredetét, kialakulását mutatom be. A második egységében a televízió gyermekekre gyakorolt hatásait vizsgálom, ezek mellett pedig a rajzfilmek televízióban való megjelenését ismertetem a közszolgálati, a kereskedelmi és a gyerekcsatornákon keresztül. A harmadik fejezetben a rajzfilmek történetét, a korszakait, illetve a gyerekekre mért hatásait járom körbe. Végül pedig az utolsó egységben a kutatásom eredményeit részletezem.

Leírás
Kulcsszavak
rajzfilm, mese, televízió, Y generáció, Z generáció, kérdőív
Forrás