Kaba város fejlődése, a Sárréti kistérségben elfoglalt helye, fejlesztési lehetőségei

Dátum
2010-05-18T11:57:34Z
Szerzők
Dobiás, Helga
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kaba az Alföldön fekvő, hatezerötszáz lelket számláló, 2003 óta városi jogállású település. Területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a Sárréti kistérségben fekszik. Dolgozatomban Kaba város történeti fejlődését, kistérségi kapcsolatait, és jelenlegi állapotát mutatom be, a leírtakra alapozva jövőbeli elképzeléseket, megvalósítandó javaslatokat fogalmazok meg.
Leírás
Kulcsszavak
Kaba, Sárréti kistérség, településtörténet, településfunkciók, cukorgyár
Forrás