Kaba város fejlődése, a Sárréti kistérségben elfoglalt helye, fejlesztési lehetőségei

Dátum
2010-05-18T11:57:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kaba az Alföldön fekvő, hatezerötszáz lelket számláló, 2003 óta városi jogállású település. Területfejlesztési szempontból leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a Sárréti kistérségben fekszik. Dolgozatomban Kaba város történeti fejlődését, kistérségi kapcsolatait, és jelenlegi állapotát mutatom be, a leírtakra alapozva jövőbeli elképzeléseket, megvalósítandó javaslatokat fogalmazok meg.

Leírás
Kulcsszavak
Kaba, Sárréti kistérség, településtörténet, településfunkciók, cukorgyár
Forrás