Gondozott tehetségek

Dátum
2011-05-05T09:37:11Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául az Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját választottam. Mivel a Program szorosan összefügg az oktatással, hiszen különböző középiskolák adnak neki helyet, így a dolgozatot az oktatás és az iskola fogalmi meghatározásával, az oktatási expanzió magyarországi alakulásával kezdtem. Folytatásul a gyerekek otthonról hozott tőkéjét és az iskolai teljesítményüket befolyásoló tényezőket, valamint a szocializációs ágensek hatásait ismertettem. Ezek után tértem ki a hátrányos helyzet fogalmának definiálására, hiszen ez az AJTP egyik kiindulási alapja. A másik tényező, melynek a második fejezetet szenteltem a tehetség. E szakaszban több ismert szerző tehetségfogalmát bemutattam, összehasonlításokat végeztem, majd kitértem a tehetséggondozás fontosságára is. A harmadik fejezetben részletesen bemutattam az Arany János Tehetséggondozó Programot: hogyan indult, mi a célja, kik vehetnek részt a programban és mit nyújt ez a gyerekek számára. A fejezet utolsó részében a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium adatain keresztül elemeztem az AJTP-t. Saját interjús kutatást is végeztem volt „Aranyos” diákok körében, melynek rövid összegzéseként elmondható, hogy a megkérdezettek meg voltak elégedve a Program nyújtotta lehetőségekkel.

Leírás
Kulcsszavak
oktatás, tőke
Forrás