Az oksági heurisztika mechanizmusának felhasználása az egészségügyi prevencióra való meggyőzésben

Dátum
Szerzők
Biró, Henrietta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az oksági heurisztika hatását vizsgáltam a döntéshozatalra. A mechanizmus működésének és hatékonyságának kutatása mellett munkámban arra mutattam rá, hogy egészségügyi kérdésekben, például egy világjárvány esetén miként lehet magunk mellé állítani ezt a folyamatot és kihasználni előnyeit, például a lakosság prevencióra való hajlandóságának elősegítésében. Ha ismerjük az emberi döntéshozatal hátterét, olyan hasznos területeken lehet segítségünkre ez az ismeret, mint az egészségügyi kockázatok csökkentése, egészségünk védelme.
Leírás
Kulcsszavak
oksági, heurisztika, döntéshozatal, döntéselmélet, heurisztikák
Forrás