Gender és szomatizáció

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a társadalmi nemi szerepek, azaz a gender és a szomatizáció összefüggése. A szomatizáció, a betegségviselkedés, a betegszerep felvétele, az egészségviselkedés mind olyan egészségpszichológiai fogalom, amelyek kapcsolatba hozhatóak a genderrel. Jelen tanulmányban azt vettem górcső alá, hogy milyen hatása van a biológiai nem által "előírt", illetve az ellenkező nemhez tartozó szerepkör internalizációjának a szomatizációra. Feltevésem szerint azok a személyek, akik kevésbé tették belsővé saját nemi szerepüket, esetleg a másik nem szerepkörével tudnak jobban azonosulni, a rájuk nehezedő társadalmi nyomás következtében hajlamosabbak a szomatizációra. A kérdőíves vizsgálat több hasonló célú, hasonló itmeket tartalmazó tesztből áll, ami lehetővé teszi a téma árnyaltabb körüljárását.. A kutatás bizonyos területeken eredményesen zárult, az eredmények bepillantást engednek a nemi különbségek nemi különbségeibe.

Leírás
Kulcsszavak
gender, identitás, nemi szerep, egészségpszichológia, szomatizáció, pszichoszomatika, személyiséglélektan, egészség, betegség, betegszerep, nőies, férfias, maszkulin, feminin, mmpi, phq, bsri, társadalmi nem
Forrás