A Marnevall Zrt. marketingstratégiája 2017-től napjainkig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom a gyakorlati helyem által alkalmazott marketingstratégiát. A dolgozat elején röviden bemutatom a gyakorlati helyet, a tevékenységeiket és a történetüket. A dolgozat következő részében egy másik cég által végzett felmérést dolgozok fel és mutatok be. Az ezt követő részben alapvető marketinges fogalmakat fejtek ki, ezután ismertetem a cég által forgalmazott termékcsaládokat. Bemutatásra kerülnek a fő témához kapcsolódóan a marketingstratégiák. A meglévő stratégia mellett saját javaslataimat közlöm kifejtve.

Leírás
Kulcsszavak
gyorsfagyasztott élelmiszer, marketing, marketingstratégia, élelmiszeripar
Forrás