Meditációval a spirituális életért

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunkban a rendszeres meditáció hatásait vizsgálatuk három fő területen: fizikai, mentális és spirituális szinten. A szakirodalomra és a korábbi kutatások eredményeire alapozva célként tűztük ki a meditálók vizsgálatát fizikai egészség, stresszkezelés, negatív érzelmekkel való megküzdés, függőségek, pozitív érzelmek megélése, illetve az interperszonális kapcsolatok és kommunikációs stílusuk hatékonyságának szempontjából. Továbbá vizsgáltuk, hogy a meditálók esetében az átlagtól eltérőbb-e a kontroll szerepe és a felelősségvállalás, a tudatosság és az önismeret jelentősségének megítélése, valamint az emberi élet értelmének mibenléte. A vizsgálatot indokoltnak láttuk kvalitatív szempont szerint végezni, ugyanis a meditáció és a spiritualitás tanulmányozása nehezen kvantifikálható változókat foglalhat magában. Korábban hasonló szempontok szerint kvalitatív módszerrel nem vizsgálták ezeket a jelenségeket. Félig strukturált interjúkat vettünk fel a vizsgálatban résztvevő személyekkel, a részletgazdag, árnyalt, minőségi adatok elnyerése érdekében. A 8 főből álló meditáló vizsgálati csoport válaszait tartalomelemzésnek vetettük alá és egy szintén 8 fős kontrollcsoporttal hasonlítottuk össze. Az eredmények alátámasztják a korábbi kutatások eredményeit, valamint új eredményeket is kaptunk. Összességében a két csoport között egyértelműen kirajzolódtak különbségek. A korábbi kutatások igazolásán túl új eredmények születtek. A meditálók asszertívebbnek mutatkoztak, a szeretet megragadása transzcendensebb szinten történt esetükben, többnyire belső kontrollosok, a tudatosság iránti igény áthatja az életüket, illetve az életnek spirituális értelmet tulajdonítanak. Emellett a meditálók látványosan bonyolultan tudták csak megfogalmazni a nehezen verbalizálható transzcendens élményeiket, míg a kontrollcsoport a mélyebb tartalmakat hívó kérdéseknél gyakran elakadást mutatott és inkább a konkrétumok szintjén igyekeztek válaszolni.

Leírás
Kulcsszavak
meditáció, kvalitatív, spiritualitás
Forrás