A roma és a nem roma gyermekek otthoni játéka

Dátum
Szerzők
Szásziné Antós, Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban a roma és a nem roma gyermekek otthoni játékát kutattam. A dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a gyermekek otthon töltött idejük alatt milyen játék tevékenységeket folytatnak és milyen cselekvéseket végeznek saját környezetükben. A szakirodalmi kutatás mellet, 2 óvodával vettem fel a kapcsolatot és készítettem az oda járó gyermekekkel interjút. Törekedtem arra, hogy minél több korosztályt érintsek, a nagyobb rálátás érdekében.A hipotézisem a következő volt, hogy XXI. századi roma gyermekek otthoni környezetben való játéka különbözik, a nem roma gyermekek játékától. Részben igazolódott be az állításom, mivel egyezést is találtam a játékuk között. Elmondhatom, hogy a gyermekek játékát az otthoni környezet, a család és nem a hova tartozás befolyásolja.
Leírás
Kulcsszavak
roma gyerekek, otthoni játék
Forrás