Kalkogenidek mikromegmunkálása MeV energiájú hélium ionokkal

Dátum
Szerzők
Varga, Flóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom elkészítése során célom az amorf kalkogenidek vizsgálata,szerkezeti és optikai tulajdonságainak megismerése, változásainak megfigyelése volt. A vákuumpárologtatással leválasztott kalkogenid réteg besugárzása 2 MeV energiájú hélium nyalábbal történt. A mikromegmunkálás után megvizsgáltam, hogy a besugárzott részek optikai paraméterei mutattak-e változást, illetve a réteg felületi struktúráját is feltérképeztem.
Leírás
Kulcsszavak
kalkogenidek, mikromegmunkálás, hélium, ionok
Forrás