Javítóintézeti fiatalok jövő-orientációja

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat a javítóintézeti nevelés témáját járja körbe, külön kitérve a növendékek családi és kortárskapcsolati szocializációjára. A kutatás célja a zártintézeti nevelésben részesülő fiatalkorúak jövővel kapcsolatos aspirációik és terveik megismerése. A szakirodalmi áttekintés során a leglényegesebb alapfogalmakat igyekeztem tisztázni, mint a deviancia, szocializációs deficitek, rizikófaktorok, serdülőkor, kortárscsoportok befolyása, illetve a fiatalkori bűnözés jellemzői, valamint statisztikai adatokkal szemléltetni a Magyarországon felelhető fiatalkori bűnözés tendenciáit. A kutatás célcsoportja 16-19 év közötti fiatalok, akik javítóintézeti nevelésben részesülnek. A célcsoporttal 2023-ban kvalitatív kutatás keretén belül volt alkalmam vizsgálódni és 10 félig strukturált interjút elkészíteni. A kutatásból kiderül, hogy a fiatalok jövővel kapcsolatos terveiben felülreprezentált a biztos munka és a család megléte, továbbá a növendékek szeretnének törvénytisztelő állampolgárrá válni és elkerülni az újabb bűncselekmények elkövetésének esélyét.

Leírás
Kulcsszavak
javítóintézet, reszocializáció
Forrás