Összefüggések az idegen nyelvi mérés és az országos kompetenciamérés eredményei között a 6. és 8. évfolyamon

Dátum
Szerzők
Pénzes, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kutatásomban azt szeretném bebizonyítani, hogy az idegen nyelvi mérés és a matematika, szövegértés eredményei között összefüggések vannak. A három kompetencia egymással szoros kapcsolatban van, az anyanyelvi és az idegen nyelvi szövegértési képesség befolyásolja a matematikai teljesítményt. Az anyanyelvi szövegértés meghatározza az idegen nyelvi szövegértő képességet.
Leírás
Kulcsszavak
idegen nyelvi mérés, kompetenciamérés, szövegértés, matematika
Forrás