Az Európai Unió fejlesztéspolitikájának szerepe a magyar kis-és középvállalkozások versenyképességének növelésében a Baktalórántházai Járásban 2017-2020-ig

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban kkv) fejlesztésének ismertetésével foglalkozik az Európai Unió (továbbiakban EU) iparpolitikájának, általános elveinek figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítok a kkv-k működésében nagy szerepet játszó fejlesztési források (elsősorban az EU-s) versenyképesség növelő hatásának vizsgálatára és az értékelésére. Dolgozatomban a baktalórántházai járás 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiáját vizsgálom. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy a járásban szereplő kkv szektorba tartozó vállalkozások fejlesztési stratégiája összhangban van-e a járás fejlesztési stratégiájával, illetve milyen hatást gyakorolnak az európai uniós források a kkv-k versenyképességére?

Leírás
Kulcsszavak
kkv, Európai Unió, versenyképesség
Forrás