Az anya-magzat kötődés és a hordozás korrelátumainak vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban áttekintettem a prenatális kötődés konstruktumához kapcsolódó elméleteket, az azt befolyásoló tényezőket, az intrauterin tapasztalások jelentőségét, a hordozás és a testkontaktus evolúciós, biológiai és pszichés aspektusait, a történelmi korok gyermekszemléletét és születéskultúráját, a kötődés generációkon átívelő hatásáért felelős tényezőket, amelyek a prenatláis kötődés jobb megértését segítik elő, és annak feltérképezésében mind-mind szerepet játszanak.

Leírás
Kulcsszavak
perinatális, kötődés
Forrás