A home office és a jövő munkaerőpiaci trendjei: a munkajogi szabályozás alkalmazkodása

Fájlok
Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az atipikus foglalkoztatási formák, különösen a home office és távmunka, napjainkban kiemelt szerepet játszanak a munkavilág modernizációjában és a munkaerőpiaci trendek formálásában. A tanulmány részletesen vizsgálta ezeket a munkavégzési modelleket, kihangsúlyozva a munkajogi szabályozások jelentőségét és alkalmazkodását az atipikus foglalkoztatási formákhoz. Az előnyöket és kihívásokat mind a munkáltatók, mind a munkavállalók perspektívájából alaposan elemeztem, különös figyelmet szentelve a home office és távmunka közötti különbségeknek, valamint az ezekre gyakorolt hatásoknak mindkét fél élményére és hatékonyságára. Továbbá, a munkanélküliség és munkaerőhiány mögötti tényezőket részletesen elemeztem, szorosan kapcsolódva az atipikus foglalkoztatási formák elterjedéséhez és elfogadottságához, valamint ezek hatásaira a munkaerőpiaci trendekre. A szakdolgozatom célja az, hogy áttekintést nyújtson a home office térnyerésének és a jövő munkaerőpiaci trendjeinek hatásairól a munkajogi szabályozásra. A különböző fejezetekben részletesen elemzem a home office jellemzőit, a munkavállalók és munkáltatók szempontjából felmerülő kihívásokat és lehetőségeket, valamint értékelik a munkajogi keretrendszer alkalmazkodóképességét és hatékonyságát az új trendekkel összhangban. Továbbá, hogy hogyan reagál a jelenlegi munkajogi szabályozás a home office térnyerésére, és miként formálja át a munkavállalók jogait és kötelezettséget, valamint, hogy mennyire tud lépést tartani a jogi keretrendszer az új munkavégzési modellekkel, és javaslatokat tesznek annak fejlesztésére a változó munkakörülmények és munkaerőpiaci dinamikák figyelembevételével.

Leírás
Kulcsszavak
Munkajog, otthoni munkavégzés, home office, távmunka
Forrás