Az AVOP támogatásainak összehasonlító vizsgálata Magyarország megyéiben

Dátum
2007-11-16T08:41:31Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Operatív Programról szeretnék írni, valamint ezen belül is arról, hogy 2004 és 2006-os időszak között a támogatások és egyes formái milyen mértékben és arányban fordultak elő az országban valamint a megyékben.

Leírás
Kulcsszavak
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, agrártámogatás, vidékfejlesztés, SAPARD, Nemzeti Fejlesztési Terv
Forrás