Az oktatás, képzés szerepe a büntetés - végrehajtásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Világunkban egyre fontosabb szerepet tölt be az oktatás és képzés. De nem csak átlagos helyzetben lévőkről érdemes ilyenkor beszélni, hanem a hátrányos helyzetben lévőkről is. Többek között ilyenek például a fogvatartott egyének. Az ő képzésük is említésre méltó, hiszen nekik is szükségük van arra, hogy megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezzenek. Átlagosan ez nem mondható el az elítéltekről, hiszen több tanulmány is bizonyítja, hogy országszerte a legalacsonyabb iskolai végzettséget a börtönlakók birtokolják. Az iskola végzettséget követően a megfelelő szakmai képzettség megszerzése a legfontosabb. Dolgozatomban természetesen erre is kitérek. A fentiekben említetteken kívül felvázolom a jelenlegi büntetés – végrehajtási rendszert, friss statisztikai táblákon keresztül mutatom be az elítéltek oktatásban, képzésben való részvételi arányát, valamint példákat hozok olyan projektekről, amik a fogvatartottak reintegrációját segíti, valamint felkészíti őket a börtönlét utáni életre.

Leírás
Kulcsszavak
Fogvatartott, oktatás, képzés, reintegráció, börtönpszichológia
Forrás