Bizonyítás a büntetőeljárásban – különös tekintettel a büntetőeljárások keretében lefolytatott helyszíni szemlékre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat elsődlegesen a büntetőeljárás körén belül a bizonyítás fontosságát, a bizonyítási eszközöket, a bizonyítási cselekményeket fejti ki - kitérve az új Büntetőeljárási Törvény ide vonatkozó változásaira -, fontos szerepet adva magának a szemlének. Erre építkezve a bűncselekmények helyszínén – kivéve a közlekedési bűncselekmények, illetve a rendkívüli halál esetében elvégzendő szemlére - végzett szemlét és az azon belüli rendőri intézkedéseket taglalja. Ennek során a 13/2012. ORFK útmutató szerinti fogalmak, a szükséges személyi és tárgyi feltételek, majd azt követően a végrehajtási szabályok kerülnek bemutatásra. A dolgozat célja nem csupán a jogszabályi háttere való építkezés, hanem azok végrehajtása során szerzett saját tapasztalatok megfogalmazása is.

Leírás
Kulcsszavak
helyszíni szemle, bizonyítás
Forrás