Dr. Nyireő István (1893-1977) könyvtárügyi munkássága a Debreceni Egyetemi Könyvtár élén

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a Debreceni Egyetemi egyik volt könyvtárigazgatójának munkásságát tárom fel, nevezetesen Nyireő Istvánét, aki 1929 és 1945 között tevékenykedett ebben a pozícióban. Dolgozatom forrásaként nagyban segítségre leltem a Debreceni Egyetemi Könyvtár Kézirattárában tárolt Nyireő hagyatéknak. Általa megismerkedhettem az igazgatói cím nehézségeivel és bepillantást nyerhettem az igazgató személységébe. Ezen idszak feldolgozása során elsődlegesen az egyetemi könyvtár éves jelentésiből gazdálkodtam, illetve személyes és hivatalos kéziratai, levelei is segítették a munkámat, végezetül ne felejtsük el azokat az irományokat se, amiket róla írtak.

Leírás
Kulcsszavak
Nyireő István, könyvtárigazgató
Forrás