A nonprofit szektor szerepe a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában

Dátum
2013-11-06T07:58:51Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a nonprofit szektor szerepét vizsgálom a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítésében. Bemutatásra kerül a szektor fogalmi kerete és a hazai vonatkozású fejlődése, valamint gazdasági kiegészítő szerepe. Ezen kívül bemutatom az állami támogatási rendszer főbb elemeit, működését. Elemzem a megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci helyzetét több szempont szerint. Végül példákkal mutatok rá a nonprofit szervezetek integrációban betöltött szerepére.

Leírás
Kulcsszavak
nonprofit, megváltozott munkaképességű
Forrás