Szakértői bizonyítás a polgári perben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A polgári peres eljárásokban a tárgyalások folyamán nagy súlya van a bizonyítékoknak továbbá a bizonyítási eszközöknek, hiszen legtöbbször ezeken múlik a per kimenetele. Ebből adódóan a felperes és az alperes is terjeszthet elő bizonyítékokat és bizonyítási eszközöket, előfordulhat olyan eset is, amikor a bíróság hivatalból rendelheti el a bizonyítás lefolytatását. A szakdolgozatom első nagy fejezetében a bizonyítékok és a bizonyítási eszközeivel, a második nagy szerkezeti egységben a szakértői bizonyítás szerepe a polgári perben, valamint a szakértő fogalmával foglalkozom. A harmadik fejezetben a szakértő kirendelésének folyamatát mutatom be részletesen és lényegre törően. Dolgozatom befejezéseként az új Polgári Perrendtartás változásait vettem figyelembe. Ezeknek a területeknek azért van kiemelt jelentőségük, mert 2016. november 22.-én az Országgyűlés elfogadta az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt, ami a rendelkezésre álló források alapján jelentős változásokat hozott a bizonyításban, de leginkább a szakértői bizonyítás terén, mellyel külön fejezetben röviden foglalkozom. Az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jén lép hatályba. A dolgozatomat még az 1952. évi III. törvény alapján készítettem el, de már az új Polgári Perrendtartás rendelkezéseit is tanulmányoztam, mert úgy gondoltam, hogy csak ezek együtteseként lehet pontos képet alkotni ebben a témában. Az új törvénykönyv több tekintetben is változást hoz.

Leírás
Kulcsszavak
Szakértői bizonyítás
Forrás