Építészmérnöki tevékenység népszerűsítése az internet és a közösségi média adta lehetőségek felhasználásával

Dátum
Szerzők
Fekete, Erika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom megírásának célja az volt, hogy egy olyan átfogó elemzést készítsek, ami megmutatja, hogy egy mai szolgáltatónak - esetemben egy építészmérnöki szolgáltatásnak – milyen marketing eszközöket kell alkalmaznia, ami által széles körben népszerűsíteni tudja tevékenységét. Felgyorsult világunkban szolgáltatóként egyaránt szükségszerűvé vált a közösségi média használata a trendek és az igények változása miatt. Dolgozatom első fejezetében teljes körű szakirodalmi áttekintést végeztem a témával kapcsolatban, melyhez szekunder kutatást készítettem. Ezen rész megírásához különböző szakmai könyvek, folyóiratok és internetes források voltak segítségemre. Már ebben a fejezetben nyilvánvalóvá vált, hogy egy szolgálatás úgy lehet sikeres és népszerű a piacon, ha megfelelő marketingtevékenységeket végez. Ez történhet a hagyományos, offline hirdetések alkalmazásával, de felhasználhatjuk az internet adta lehetőségeket is. A megannyi közösségi média platform használatával a hirdetések még egyszerűbbé váltak. Költséghatékonyabb módon érhetjük el emberek millióit és készíthetünk vállalkozásunknak saját platformot, ami sikeres működés esetén segít abban, hogy az adott szolgáltatás magasabb színvonalon működjön és branddé váljon. A második fejezetben kutatásom módszertanát ismertettem. Primer kutatás keretében szakmai interjút készítettem azzal az építészmérnökkel, akinek az online portfóliójának kialakítását tűztem ki célul, illetve a megkérdezés módszerét alkalmazva, kérdőíves kutatást készítettem, amit 203 fő töltött ki. Ezt követően a harmadik fejezetben az alkalmazott primer kutatási módszereket ismertettem, ezen fejezetben szakmai interjút készítettem, illetve a számszerű adatok kimutatásához kereszttábla-elemzést és variancia-analízist alkalmaztam a kérdőív eredményei alapján. Mint a szakirodalom kutatás során, itt is bebizonyosodott, hogy a kérdőívet kitöltők számára fontos, hogy egy szolgálatás elérhető legyen a különböző közösségi média platformokon. A negyedik fejezetben a levont következtetéseimet és javaslataimat fogalmaztam meg a témával kapcsolatban. Szándékomban állt azokra a kérdésekre megtudni a választ, amik hozzá járulnak kutató munkám sikerességéhez, vagyis a szakdolgozatom bevezetésében megfogalmazott hipotézisek megválaszolásához.
Leírás
Kulcsszavak
marketing, építészet, hirdetések
Forrás