A házastársi vagyonközösség aktuális kérdései

dc.contributor.advisorVarga, Nelli
dc.contributor.authorTörökné Papp, Anita
dc.contributor.departmentDE--Állam- és Jogtudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2022-01-14T13:16:37Z
dc.date.available2022-01-14T13:16:37Z
dc.date.created2022
dc.description.abstractA házasság jogintézménye napjainkban is fontos jogintézmény. Ezt mutatja, hogy a nemzetközi és a hazai jogban egyaránt megjelenik a házasság védelmének elve. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 16. cikkelye, amely az ENSZ alapokmánya úgy fogalmaz: “mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozások nélkül házasságot kötni, és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.” A hazai jogban már alaptörvényi szinten is megjelenik, a házasság védelmének elve. Az Alaptörvény L. cikke kimondja: „Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.” Összhangban az Alaptörvényben foglaltakkal megállapítható, hogy a házasság a többi együttélési formához képest kiemelt védelmet élvez. A házasság jogintézménye a hazai jogban törvényi szinten került szabályozásra, a 2013. évi V. törvény, Családjogi Könyvében, amely kimondja, hogy “Akkor jön létre a házasság, ha az együttesen jelen lévő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelenti, hogy egymással házasságot köt.” A házasság létrejöttével általában házassági életközösség és vagyonközösség is létrejön a házastársak között. Dolgozatomban a házastársi vagyonközösség témakörét mutatom be, kezdve a vagyonközösség kialakulásával, a házastársi közös vagyon és különvagyon, valamint ezen, vagyonok terheire és tartozásaira fektetve a fő hangsúlyt.hu_HU
dc.description.courseJogászhu_HU
dc.description.degreeegységes, osztatlanhu_HU
dc.format.extent36hu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/327677
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectvagyonközösséghu_HU
dc.subjectházastársakhu_HU
dc.subjectvagyonjoghu_HU
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Jogtudomány::Polgári joghu_HU
dc.titleA házastársi vagyonközösség aktuális kérdéseihu_HU
Fájlok