Idősgondozás helyzete Békés megyében és a szociális szolgáltatások továbbfejlesztése

Dátum
2011-01-04T14:25:02Z
Szerzők
Erősné Földesi, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatomban az idősgondozásra vonatkozó jellemzőket kifejtettem ki, illetve ismertettem Békés megye nyolc statisztikai kistérség felosztása szerint. A dolgozatom fő témája Békés megyében kistérségenként időseket ellátó szociális alapszolgáltató rendszerének bemutatása, ahogyan a 2009. évben működött. Diplomamunkámban - elsősorban – az alapszolgáltatási ellátások bemutatására törekedtem. Munkám során ismertetetésre került a kistérségekben az állami fenntartók és nem állami fenntartók jelenléte, illetve részvételük aránya. A dolgozat készítése során az is érdekelt, hogy hogyan alakultak 2009 –ben, az alapszolgáltatások közül az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek nappali intézményének helyzete és azok mennyire fedték le a települések igényeit és jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelnek e. Fokozott figyelmet fordítottam és felfedtem az ellátatlan területeket, amelyek felzárkóztatása további fejlesztést tesznek szükségessé. A dolgozatom végén a szociális ellátórendszer fejlesztési irányvonalaira tettem javaslatot.
Leírás
Kulcsszavak
Idősgondozás, alapellátás
Forrás