MÁV FKG Kft. beszerzési logisztikájának vizsgálata

Dátum
Szerzők
Zsákai, Milán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a logisztika összetett rendszeréből a beszerzési folyamat témájában merültem el. A beszerzés menetének bemutatására a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (továbbiakban: MÁV ZRT) belül a Magyar Államvasutak Felépítmény Karbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MÁV FKG Kft.) szervezetét választottam. 2019 novembere óta dolgozom ennél a társaságnál. 2021. július és augusztus hónapban szakmai gyakorlaton vehettem részt a társaság jászkiséri telephelyén a Beszerzés, Készlet- és Raktárgazdálkodási osztályán (továbbiakban: BKR), ahol betekinthettem a pályáztatások előkészítésébe, az ajánlatok értékelésébe, ártárgyalások lefolytatásába, szerződéskötések, módosítások készítésébe és a raktározási feladatokba is. Ezek a beszerzési logisztika szerves részét képezik, ezért is választottam ezt a témát. A beszerzés során egymásnak ellentmondó kritériumoknak kell megfelelni: kevesebb költség, de hatékonyabb beszerzés. Dolgozatom célja, hogy választ kapjak, hogyan lehetne a beszerzési költségek csökkentése mellett a vállalati tevékenység egyre magasabb színvonalú ellátásához szükséges szakanyagokat, gépészeti anyagokat biztosítani úgy, hogy közben azok a megfelelő mennyiségben, és minőségben és a megfelelő időben rendelkezésre álljanak. A kettősség feloldása komoly feladatot jelent a szervezeten belül a beszerzéssel foglalkozók számára.
Leírás
Kulcsszavak
logisztika, beszerzés, vállalat
Forrás