Cigány gyermekek helyzete a családban

Dátum
2011-05-05T08:50:27Z
Szerzők
Fülöp, Györgyi Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelenleg Magyarországon közismert az, hogy a magyar gazdaság teljesítőképessége igen gyenge, ami az állami költségvetés elégtelenségét döntően megalapozza. Következményként tapasztalható a szociális költségvetési fejezetek költségkereteinek folyamatos csökkenése. A magyar kormány elgondolásával a magyar társadalom tartalékainak a felélése is folyamatban van (magán nyugdíjpénztárakból befolyt összegek más célra való felhasználása). A következmények jelenleg is elég súlyosak és egyes területeken várhatóan még rosszabbak lesznek. Így a munkanélküliség az ország keleti régióiban tovább sem oldódik meg egy-két éven belül, főleg azokon a kis vidéki településeken ahol a cigányság nagyobb mértékben él. A magyar népesség csökkenéséhez viszonyítva a roma népesség növekszik, sok a fiatal és a gyermek. Összességében jóval alacsonyabb az átlag életkor. A gyerekek és a fiatalok pont azok a személyek, akik képessége a legjobban fejleszthető. A jelenlegi viszonyok között ez nem valósul meg teljesen. Igen sok családban olyan mértékű a nélkülözés, amely a gyerekek fejlődését veszélyezteti. Jelenleg köztudomású, hogy 400.000 fő körüli gyermek éhezik az országban. Nyilvánvaló ebbe tartozik a roma gyermekek többsége is. A szakdolgozat célja volt az, hogy bemutassa, hogy milyen kiszolgáltatott helyzetben vannak a családban élő roma gyerekek. További cél volt azon területek prezentálása, ahol mindenképpen változásokra van szükség. Így ennek megfelelően az összegzésben megállapításra került, hogy a szociális ellátórendszer fenntartása mellett, a megélhetés és önállósulás érdekében, családi gazdálkodást szervezetten kell létrehozni illetve biztosítani kell munkalehetőséget helyben, vagy kiscsoportos heti utaztatással. A dolgozatnak nem volt célja, hogy ezen feladatokat milyen társadalmi szervezeteknek kell elvégezni. Adott jogi normák jelenleg is meghatározzák a közigazgatás feladatait a szociális igazgatásban is. Különböző társadalmi szerződések, amelyek a civil szféra képviselői és a közigazgatás illetve kifejezetten az állami igazgatás között is fennállnak, segíthetik a nélkülöző szegénység csökkenését, de sajnos ez a közéletben nem egy áttörő jelenség.Toldon mint kifejezetten lemaratott hátrányos településen felmerül a kérdés: Érdemes-e ehhez a településhez kötni a fiatalokat és családjukat ebben a hátrányos kistérségben vagy jobb helyre való költözését kell-e biztosítani a fiatal többgyermekes családoknak? Ezen kitörési lehetőségek szinte álomszerűek és jelenleg a kilátástalan körülmények között megfelelő jövőbeli lehetőség nélkül élnek tovább Toldon a roma gyermekek.
Leírás
Kulcsszavak
mélyszegénység, cigányság
Forrás