A szerződés megkötésére vonatkozó általános szabályok

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a „Szerződés megkötésére vonatkozó általános szabályok” címet kapta, amit a Debreceni Egyetem Állam - és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék együttműködésével készítettem. Az általam választott témakör tartalmát a kötelmi jog egyik nagy területe, a szerződések joga foglalja magába.

Leírás
Kulcsszavak
Szerződés létrehozása, szerződés
Forrás