Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek Nagyecseden

Dátum
Szerzők
Szabó, Csilla
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a szegénység okait, fajtáit, megnyilvánulási formáit tanulmányoztam. A szegénység hátrányos helyzet kialakulásához vezethet. A gyermekkor egy kiszolgáltatott időszak, a nehézségeknek, nélkülözésnek kitett gyermekek kedvezőtlen helyzetben élhetnek. Vizsgálatomat a Nagyecsedi Óvodában a középső csoportban végeztem. A kérdőíves vizsgálat alanyai a szülők voltak. Az adatok összesítése alapján elmondható, hogy az iskolai végzettség fontos tényező a családok jövedelemszerzése szempontjából. Azok a gyerekek, akiknek a szülei általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, vagy nincs rendszeres jövedelmük, illetve ahol több kiskorú eltartott gyermek él, hátrányos helyzetűek. Azokban a családokban, ahol két ilyen hátrányos körülmény igazolható, halmozottan hátrányos helyzetűek a gyermekek. A vizsgálatom alapján a szülők a gyermekeiknek magasabb iskolai végzettséget és jobb körülményeket szánnak. Véleményük szerint ennek fontos állomása az óvodai nevelés. A témában a szakemberek a mai napig keresik a megoldást a gyermekszegénység megszüntetése érdekében.
Leírás
Kulcsszavak
szegénység, hátrányos helyzet, gyermekszegénység, óvodai nevelés
Forrás